Antonis Thonis Hompes Loomans + Elisabeth Aert Daendels

4 children

Facts and events

Marriage
estimated 1615
Note

R 74 fol. 63vo 19-12-1635
Peter Andryes Reynders van Ruth is schuldig aan Anthonis Thonis
Lomans
? 446,-.
Marge: 5-5-1641 - Daendel en Mathijs, zonen Tonis Lomans zijn
voldaan van
hun deel in deze "gelofte".
10-7-1658 - Peter en Jan, zonen Anthonis Tonis Lomans zijn
voor hun
deel ook voldaan. Zij stemmen toe in cassatie.

Note

R 75 fol. 132vo 30-04-1641
Peter Anthonis Lomans en Jan en Daendel, zijn broeders, verkopen aan Math
hun broeder, - hun deel in:

 • huis, schuur, schop, land, groes enz. - te Heusden
  Zoals gekomen van wijlen Aert Daendels, hun grootvader van moederszijde.
Note

R 33 - 52 01-12-1647 dag en maand fictief.
Willem Oetelaer, Heer van Asten, aanlegger.

 • contra
  Mathijs, Peter, Jan en Dandel, znn Anthonis Thonis Loomans, gedaagden.
  o.a.
 1. De Heer van Asten heeft een cijnsboek waarin de meeste van de ingezetenen
  zijn "verobligeert".
 2. De cijns wordt jaarlijks geheven en ontvangen, zondags na St. Marten, ge-
  durende drie dagen na elkaar.
  32 4. Aert Daendels, gewoond hebbende op Husden, op de hoeve van de Heer van
  Deursen, wijlen Jr. Everart, en zelf daar ook "erffenisse" gehad heeft.
  33 Hij is jaarlijks op het cijnsboek schuldig geweest:
  • een half hoen - en
  • 4? denier,
   Hij heeft deze ook tot zijn sterfdag betaald, gezien de aantekeningen in
   het boek.
   Overleden zijnde in 1633, heeft hij verschillende kinderen nagelaten, o.a.
   een dochter - g.m. Anthonis Thonis Loomans en alzo ouders van gedaagden.
 3. Anthonis heeft ook zijn deel gekregen van de goederen op Husden.
 4. Hij heeft, toen de cijns betaald moest worden, zichzelf gesteld in de
  plaats van zijn schoonvader en deze vervolgens tot zijn sterfdag, in 1636,
  betaald.
  Zijn kinderen hebben zich niet "te boek" willen laten stellen en er zijn
  sindsdien elf jaar verlopen, zonder dat zij de cijns hebben willen laten
  "verheffen" en betalen. Zij hebben altijd uitvluchten gezocht, dat zij
  een ander zouden brengen die tot betaling van de cijns "gehouden" zou zijn.
 5. Aanlegger is niet van plan, om door de "verschillen" van de gedaagden de
  cijns langer onbetaald te laten.
Note

R 78 fol. 30 17-02-1655

 • Dirck Peeters - g.m. Cathalijn, dr Philips Fransen - en Peerken Teunis,
 • Aert Teunis,
 • Peeter Willems - g.m. Elske Teunis.
  Zij verkopen aan Frans Philipsen:
 • huis, hof, hofstad en land - in de Wolsberch
  1-3. de koper
  2-4. Wouter Geven c.s.
 • hooiveld - de helft - in de Haseldonck deze helft is 5 l.
 1. Goort Goorts
 2. Wouter Geven
 3. de Aa
 4. erven Peeter van de Meulendijck
 • eeuwselveld in de Papendonck 6 l.
  1-3. erven Peeter van de Meulendijck
 1. Peeter Lensen en Dielis Joosten
 2. Wouter Geven
 • hun deel in de "erfrentebrieven" die zij samen met de koper, te Someren
  bezitten en hen zijn aangekomen van Teunis Teunisse Loomans, grootvader van
  de verkopers.
  Koopsom:? 300,- t.w. ? 150,- aan Dirck Peeters - en
  ? 150,- aan Aert Teunis en Peeter
  Willemse - ieder de helft.
Last change
April 4, 200916:32:24
fancy-imagebar
Hendrik van de Vijfeijke + Francyn (Francisca) van Nunen Margarita Huberts Poelmans (1729–) Johanna Sluyters (1766–1821) Fransiskus (Franssis) Maas + Geertrudus (Geertrui) Menten Antonius Looijmans (1883–1950) Jacoba Gerardina Bekelaar (1902–1965) Peter Johannis Loomans (1834–1835) Andries van Baast + Adriana Schoenmakers Johannes Looijmans Lomans (1853–1906) Elisabeth Janssens (1892–1958) Peter Teunis Loomans (1613–1670) Theodorus Looijmans Lomans (1814–1818) Gerdina Looijmans (1925–1978) Maria Aldegonda Bekelaar (1918–1986) Johannes van Doorn + Maria Zegers Johanna Neyssen (1763–1815) Karel (Carel) Looijmans (1843–1919) Peter Johannes Bekelaar + Maria Broers Margarita Huberts Poelmans (1729–) Maria Helena Vrijssen (1924–2012) Johanna Maria Looijmans (1856–1914) Andreas Looijmans (1916–1917) Godefridus Franciskus Poelmans (1890–1970) Lambert Jans Bekelaar (1768–1836) Theodora Maria Looijmans (1850–1943) Henk Bekelaar (1932–2003) Mathia van Lierop (1813–1878) Theodorus Looijmans (Looymans) (1889–1970) Gerardus van Lierop (1918–1945) Henricus Broers + Maria Margrieta Hompes Antonie Neelkens (1763–1823) Mathijs Anthonis Loomans (1620–1676) Jan Baptist Saas + Maria Elisabeth Maas Gerardus Jacobus Veraa (1919–1994) Maria Catharina Van Lishout (1851–1922) Cornelis Wouters van de Wal + Maria Gerits van GERWEN Antonij Habraken + Maria Habraken Adriaan Gisbertus Royaerts (1650–1714) Antonie Michiels + Theodora Teunisse Theodorus Bouwmans + Johanna van Wetten Henriette Johanna Lomans (1912–1993) Josephina Aldegonda Poelmans (1883–1967) Jacobus (Jaques) Braken + Goverdina Moonen Johannes Cornelis Toonders (1894–1966) Martiunus Hubertus Looijmans (1918–1944) Johannes Bouwmans (1855–1936) Petronella Martens (1828–1864) Peter Johannes Bekelaar + Maria Broers Petrus Franciscus Poelmans (1880–1963)