Willem Goort Loomans, 16791729 (aged 50 years)

Name
Willem Goort /Loomans/
Given names
Willem Goort
Surname
Loomans
Christening
January 25, 1679 36 39 (aged 0 days)
Note: Godefridus Peeters Loomans

Godefridus Peeters Loomans
Vader op woensdag 25 januari 1679 Asten

Gedoopt Asten rk 25-01-1679
Wilhelmus
Zoon van
Godefridus Peeters Loomans
Catharina
Peter: Johannes Theunisse
Meter: Antonia Fransen
Bron: HIC Helmond DTB Asten nr. 3 folio 10v

Christening of a sister
Note: Godefridus Peeters Loomans

Godefridus Peeters Loomans
Vader op zondag 23 maart 1681 Asten

Gedoopt Asten rk 23-03-1681
Catharina
Dochter van
Godefridus Peeters Loomans
Catharina
Peter: Daniel Theunis Loomans
Meter: Maria Dandels
Bron: HIC Helmond DTB Asten nr. 3 folio 16v

Death of a mother
Note: Lyneke Goort Loomans

Lyneke Goort Loomans
Overledene op woensdag 26 april 1684 Asten

Overleden Asten rk 26-04-1684
Lyneke Goort Loomans
Opmerking: Dorp.
Bron: BA Bisdom 's-Hertogenbosch DTB Asten nr. 26

R 78 fol. 198 11-10-1663
Het Corpus van Asten is schuldig aan Catalijn - weduwe Gommer Jacobs Bure:

 • ? 1000,- ? 4?%.
  Naschrift: Met deze rente is een andere rente van - ? 1000,- ? 5% aan
  Jan Andriessen van Ruth afgelost - zijnde van d.d. 15-0-1640.
  Marge: 14-5-1730 - Goort en Francis Willem Loomans, meerderj. zonen van Willem
  Goort Loomans - mede namens hun minderj. broeders - vermits
  het overlijden van hun moeder, op 27 maart 1730, bekennen
  van deze - ? 1000,- ten volle voldaan te zijn.
Marriage of a parent
Note: Goort Peeter Lomans

Goort Peeter Lomans
Bruidegom op zaterdag 17 februari 1685 Asten

Goort Peeter Lomans
Weduwnaar van Catalyn Antonissen Maes
42 jr
Ondertrouw Asten Sch 17-02-1685 met
Margriet Jan Baltus
32 jr
Getuige 1: Peeter Jan Baltus
Bron: HIC Helmond DTB Asten nr. 10 folio 16

Goort Peeter Lomans
Bruidegom op zondag 4 maart 1685 Asten

Goort Peeter Lomans
Weduwnaar van Catalyn Antonissen Maes
42 jr
Trouw Asten Sch 04-03-1685 met
Margriet Jan Baltus
32 jr
Getuige 1: Peeter Jan Baltus
Bron: HIC Helmond DTB Asten nr. 10 folio 16

Birth of a brother
estimated 1686 (aged 6 years)
Note: R 33 - 52 02-03-1724

R 33 - 52 02-03-1724
Pieter de Cort, drossard, verzoekt aan schepenen, om namens hem te verhoren:

 1. Michiel van de Cruys, 40 jaar, schepen,
 2. Jan van Helmont, schepen,
 3. Jan Goort Lomans, 38 jaar,
 4. Laurens Bruysten - op o.m.:
  B. Of zij niet weten dat de Heer Francois van de Cruys en Willem Froyen, als
  executeuren van het testament van wijlen de Heer Hendrick Hurckmans, op
  woensdag, 1-3-1724, t.h.v. Jan Doensen, schepen, op conditie en voorwaarden,
  t.o.v. officier en schepenen niet hebben verkocht het erfgoed van voorn.
  Heer Hurckmans.
  1 - Heeft hiervan geen "kennis".
  2-3 - Beamen e.e.a.
  4 - Heeft horen zeggen van Hendrick Frans Hoeffnagels - "het is een luisige
  ceel" en van het verdere geen kennis te hebben.
  C. Of Hendrick Hoeffnagels, toen, of nadat de verkoping was gedaan, niet heeft
  gezegd: "Die seel (de conditie van de verkoop) is maer een luysige ceel".
  En wordt U.L. gevraagd, wat hij verder tot verachting van het Corpus van
  Asten, die die ceel hebben getekend heeft gezegd; ook tot verachting van
  de kopers.
  1-2 - Weten van dit artikel "niets".
  3 - Weet dat Hendrick Frans Hoeffnagels heeft gezegd: "Dit is een luysige
  ceel".
  Johan Draeck verklaart dat dit artikel waar is en voegt er verder aan toe
  dat Hendryck Hoeffnagels ten tijde van de verkoping aan hem een kopie
  vroeg, welke hij hem heeft gegeven, waarop deze zei: "'t Is een luysige
  ceel, schoon ofte drossard en schepenen, ofte dergelijcke woorden, daer
  over hebben gestaan, ick hou se maer voor een luysige ceel. En ick sal daer
  niet op betaelen, want sij mainteneren die niet."
  D. Te vragen aan secretaris Draeck, schepen van de Cruys en Johannes van der
  Linden - of Hendrick Hoeffnagels, op donderdag, 2 maart, t.h.v. schepen
  van de Cruys niet heeft gezegd: "Ick ben gisterenavont droncken geweest,
  wanneer ick heb geseyt dat het gisteren een luysige ceel was. Maer, dat seg
  ick nu nugtere, dat die ceel was een luysige ceel."
  Michiel van de Cruys - verklaart dat Hendrick Hoeffnagels heeft gezegd: "Ick
  hebt gisteren verbruyt, maer ick was droncken omdat ick hadde geseyt dat het
  was een luysige ceel, maer mij docht, dat ick daer wat recht toe hadde. Maer
  nu ben ick nuchteren".
  Verklaarde verder van het artikel "geen kennisse" te hebben.
  Johan Draeck - verklaart dat Hendrick Hoeffnagels heeft gezegd: "Ick hebbe
  gisterenavont geseyt dat het een luysige ceel is, ick ben nu nuchteren, ick
  houde het staende".
  Deze woorden meermaals repeterende.
Christening of a half-brother
Note: Godefridus Loomans

Godefridus Loomans
Vader op donderdag 24 januari 1686 Asten

Gedoopt Asten rk 24-01-1686
Johannes
Zoon van
Godefridus Loomans
Margareta Joannis Baltis
Peter: Antonius Loomans
Meter: Maria Peeters Fransen
Bron: HIC Helmond DTB Asten nr. 3 folio 31

Christening of a half-brother
Note: Godefridus Petri Loomans

Godefridus Petri Loomans
Vader op vrijdag 9 april 1688 Asten

Gedoopt Asten rk 09-04-1688
Antonius
Zoon van
Godefridus Petri Loomans
Margareta Joannis Baltis
Peter: Johannes Hendrix Bernaerts
Meter: Johanna Vrensen
Bron: HIC Helmond DTB Asten nr. 3 folio 37

Christening of a half-brother
Note: Godefridus Petri Loomans

Godefridus Petri Loomans
Vader op zaterdag 14 oktober 1690 Asten

Gedoopt Asten rk 14-10-1690
Judocus
Zoon van
Godefridus Petri Loomans
Margareta Joannis Baltis
Peter: Martinus Marcelis Martens
Meter: Elisabetha Thonis Loomans
Bron: HIC Helmond DTB Asten nr. 3 folio 43

Death of a brother
October 11, 1691Dysenterie (aged 12 years)
Note: Peeter Goort Loomans

Peeter Goort Loomans
Overledene op donderdag 11 oktober 1691 Asten

Overleden Asten rk 11-10-1691
Peeter Goort Loomans
Opmerking: dysenterie.
Bron: BA Bisdom 's-Hertogenbosch DTB Asten nr. 26

Death of a father
Note: Goort Loomans

Goort Loomans
Overledene op maandag 19 april 1694 Asten

Overleden Asten rk 19-04-1694
Goort Loomans
Opmerking: Dorp.
Bron: BA Bisdom 's-Hertogenbosch DTB Asten nr. 26

Marriage
Note: Willem Lomans

Willem Lomans
Bruidegom op zaterdag 25 juni 1701 Asten

Willem Lomans
22 jr
Ondertrouw Asten Sch 25-06-1701 met
Heylke Peeters
21 jr
Bron: HIC Helmond DTB Asten nr. 12 folio 54

Wilhelmus Lomans
Bruidegom op woensdag 29 juni 1701 Asten

Wilhelmus Lomans
Trouw Asten rk 29-06-1701 met
Helena Peeters
Getuige 1: Maria Peters
Getuige 2: Johannes Gisbers
Opmerking: dispensatie voor de 4e graad van bloedverwantschap, en get1 is mater sponse.
Bron: BA Bisdom 's-Hertogenbosch DTB Asten nr. 26
Willem Lomans
Bruidegom op zondag 10 juli 1701 Asten

Willem Lomans
22 jr
Trouw Asten Sch 10-07-1701 met
Heylke Peeters
21 jr
Bron: HIC Helmond DTB Asten nr. 12 folio 54

R 116 fol. 231vo 20-12-1730

 • Goort Willem Loomans,
 • Francis Willem Loomans,
 • Peter Willem Loomans - en
 • Goort Willem Loomans en Antony Goort Loomans, als be?digde
  momboiren over
  Jan, Antony, Joost en Wilhelmus - allen minderj. kinderen van
  wijlen Willem
  Goort Loomans - en Heylke Peters.
  Zij verklaren, met consent van drost en schepenen, op 23-11-l.l.,
  te hebben
  verkocht:
 • de meubilaire en roerende goederen - achtergelaten door wijlen
  hun ouders.
  Enige goederen zijn onverkocht gebleven - en deze zijn i.o.m.
  elkaar "geschat"
  en door Goort Willem Loomans aangenomen in mindering op zijn
  aandeel.
  R 14 fol. 319 07-09-1733
 • Goort Loomans, mede namens zijn onm. broeders,
 • Antony Loomans, Francis Loomans en Peter Loomans.
  Allen kinderen en erven van wijlen Willem Loomans, aanleggers - contra -
 • Peter Hendrick Canters - mede als vader van Paulus, zijn absente zoon,
 • Peter en Josyn Coopmans - alsmede
 • Peter Verberne N.U., gedaagden.
  Aflossing van een obligatie van - ? 150,- ? 6% - d.d. 8-1-1723 - t.l.v. Peter
  Hendrick Canters - en Heylke, zijn vrouw.
  Te lossen in zes jaar.
 • Bij de verdeling der goederen is deze obligatie gekomen in het lot van Paulus
  Canters - deling d.d. 6-10-1723.
 • Gedaagden verzoeken, ter voorkoming van onnodige kosten, dat de voorn. goe-
  deren aan hun mede-gedaagde ten deel gevallen, door de kinderen van Willem
  Loomans verkocht mogen worden.
 • Paulus Canters is nu "uytlandigh" en men weet niet "doot of levendigh".

R 146 01-02-1734
Aan het College,
Goort, Francis en Peeter - allen kinderen van wijlen Goort Loomans - g.g.m.
Heylke, dr. Peeter Franse.
En hun vier minderj. broeders m.n. Jan, Antoni, Joost en Wilhelmus.
Zij bezitten samen ?e deel in ?e deel van de "geregtigheyt" van de smaltiende
in een clamptiende, te Asten.
"Rijdende" met de tiende van Beresteyn.
Het andere 3/4e deel is geweest van wijlen Jan van Riet - wiens weduwe haar3/4e deel "der tiende en de geregtigheyt van de smalle tiende heeft vercogt
die wederom is vercogt aan de Heeren Peeter en Hendrick Danckers, die oock het
?e part int voors. vierde part met de geregtigheyt in de smalle tiende van de
supplianten heeft gecogt voor de somme van 525 en vervolgens ?e part vant geen
de 3/4e parten met de geregtigheyt van de smaltiende van de weduwe Jan van
Riet".
Zij verzoeken, omdat het "profitabelder" is, ook voor de onmondigen, en namens
deze, om hun deel te mogen verkopen.
Marge: Na "verhoor" van Antony Loomans "bloetoom" en momboir van de minderj.
kinderen - wordt "fiat" gegeven.
De opbrengsten moeten "belegd" worden.

R 94 fol. 25 01-02-1734

 • Goort Willem Loomans, molder, te Someren,
 • Francis en Peter Willem Loomans,
 • Antony Goort Lomans - als momboir van de vier onm. kinderen van Willem Goort
  Lomans m.n. Jan, Antony, Joost en Willem.
  Allen kinderen en erven van Willem Loomans - en Heylke Peter Fransen.
  Zij verkopen aan Peter Hendrick Danckers, valkenier, te Valkenswaard:
 • ?e deel in ?e deel van een clamptiende - de Witveltse - alsmede de gerech-
  tigdheid in de smaltiende, waarvan 3/4e deel in het ?e deel zijn geweest van
  wijlen Jan van Riet - en daarna van Jan Goort Lomans, Goort Canters en Goort
  van Bussel.
 • De gerechtigdheid van de smaltiende is "rijdende" met de tiende van Berestijn
  en het Groot Gasthuys van 's Bosch.
 • Op 4-1-1701 is het verkregen van Antony Vrenghs - bij tpt.
  Belast met: 3 cop rogge/jr. aan de Kempenaar.
  Koopsom: ? 525,-.
Christening of a son
Note: Godefridus Loomans

Godefridus Loomans
Gedoopt op zaterdag 29 april 1702 Asten

Gedoopt Asten rk 29-04-1702
Godefridus
Zoon van
Wilhelmus Loomans
Helena Peeters
Peter: Johannes Swaegers
Meter: Maria Peeters
Bron: HIC Helmond DTB Asten nr. 3 folio 67v

Christening of a son
Occupation
Borgemeester
June 18, 1706 (aged 27 years)
Christening of a daughter
Note: Catharina Loymans

Catharina Loymans
Gedoopt op vrijdag 14 oktober 1707 Asten

Gedoopt Asten rk 14-10-1707
Catharina
Dochter van
Wilhelmus Loymans
Helena Peeters
Peter: Franciscus Jan Canters
Meter: Johanna Loymans
Bron: HIC Helmond DTB Asten nr. 3 folio 77

Christening of a son
Note: Petrus Loomans

Petrus Loomans
Gedoopt op zondag 20 juli 1710 Asten

Gedoopt Asten rk 20-07-1710
Petrus
Zoon van
Wilhelmus Loomans
Helena Peters
Peter: Johannes Loomans
Meter: Francisca Jan Xpoors
Bron: HIC Helmond DTB Asten nr. 3 folio 82

Christening of a son
Note: Johannes Loomans

Johannes Loomans
Gedoopt op donderdag 8 juni 1713 Asten

Gedoopt Asten rk 08-06-1713
Johannes
Zoon van
Wilhelmus Loomans
Helena Peters
Peter: Judocus Loomans
Meter: Elisabetha Peter Baltis
Bron: HIC Helmond DTB Asten nr. 3 folio 87

Christening of a son
Note: Wilhelmus Loomans

Wilhelmus Loomans
Vader op vrijdag 3 april 1716 Asten

Gedoopt Asten rk 03-04-1716
Antonius
Zoon van
Wilhelmus Loomans
Helena Peeters
Peter: Antonius Loomans
Meter: Cristina Voermans
Bron: HIC Helmond DTB Asten nr. 3 folio 93

Marriage of a son
Verwijzing
Verwijzing naar Familie Loomans Bergen op Zoom
Note: http://www.looijmans.eu/individual.php?pid=I141&ged=Familie%20Loomans%20Bergen%20op%20Zoom&show_changes=yes
Death
August 28, 1729 (aged 50 years)
Note: Begraafinschrijving Willem Loomans, 28-08-1729

Begraafinschrijving Willem Loomans, 28-08-1729
Overledene:

Willem Loomans
Plaats inschrijving:
Asten
Overlijdensdatum:
28-08-1729
Folio:
7v
Toegangsnummer:
10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer:
60.7

Family with parents
father
mother
Marriage Marriageestimated 1675Asten
6 years
sister
6 years
younger brother
-7 years
himself
16791729
Christening: January 25, 1679 36 39 Asten
Death: August 28, 1729Asten
sister
brother
sister
brother
Father’s family with Magriet Jan Baltus
father
stepmother
Marriage MarriageFebruary 17, 1685Asten
-14 years
half-sister
16 years
half-brother
2 years
half-brother
3 years
half-brother
Family with Heylke Peter Franssen
himself
16791729
Christening: January 25, 1679 36 39 Asten
Death: August 28, 1729Asten
wife
Marriage MarriageJuly 10, 1701Asten
son
son
son
1702
Christening: April 29, 1702 23 23 Asten
Death:
3 years
son
2 years
daughter
3 years
son
1710
Christening: July 20, 1710 31 31 Asten
3 years
son
3 years
son
Christening

Godefridus Peeters Loomans
Vader op woensdag 25 januari 1679 Asten

Gedoopt Asten rk 25-01-1679
Wilhelmus
Zoon van
Godefridus Peeters Loomans
Catharina
Peter: Johannes Theunisse
Meter: Antonia Fransen
Bron: HIC Helmond DTB Asten nr. 3 folio 10v

Marriage

Willem Lomans
Bruidegom op zaterdag 25 juni 1701 Asten

Willem Lomans
22 jr
Ondertrouw Asten Sch 25-06-1701 met
Heylke Peeters
21 jr
Bron: HIC Helmond DTB Asten nr. 12 folio 54

Wilhelmus Lomans
Bruidegom op woensdag 29 juni 1701 Asten

Wilhelmus Lomans
Trouw Asten rk 29-06-1701 met
Helena Peeters
Getuige 1: Maria Peters
Getuige 2: Johannes Gisbers
Opmerking: dispensatie voor de 4e graad van bloedverwantschap, en get1 is mater sponse.
Bron: BA Bisdom 's-Hertogenbosch DTB Asten nr. 26
Willem Lomans
Bruidegom op zondag 10 juli 1701 Asten

Willem Lomans
22 jr
Trouw Asten Sch 10-07-1701 met
Heylke Peeters
21 jr
Bron: HIC Helmond DTB Asten nr. 12 folio 54

R 116 fol. 231vo 20-12-1730

 • Goort Willem Loomans,
 • Francis Willem Loomans,
 • Peter Willem Loomans - en
 • Goort Willem Loomans en Antony Goort Loomans, als be?digde
  momboiren over
  Jan, Antony, Joost en Wilhelmus - allen minderj. kinderen van
  wijlen Willem
  Goort Loomans - en Heylke Peters.
  Zij verklaren, met consent van drost en schepenen, op 23-11-l.l.,
  te hebben
  verkocht:
 • de meubilaire en roerende goederen - achtergelaten door wijlen
  hun ouders.
  Enige goederen zijn onverkocht gebleven - en deze zijn i.o.m.
  elkaar "geschat"
  en door Goort Willem Loomans aangenomen in mindering op zijn
  aandeel.
  R 14 fol. 319 07-09-1733
 • Goort Loomans, mede namens zijn onm. broeders,
 • Antony Loomans, Francis Loomans en Peter Loomans.
  Allen kinderen en erven van wijlen Willem Loomans, aanleggers - contra -
 • Peter Hendrick Canters - mede als vader van Paulus, zijn absente zoon,
 • Peter en Josyn Coopmans - alsmede
 • Peter Verberne N.U., gedaagden.
  Aflossing van een obligatie van - ? 150,- ? 6% - d.d. 8-1-1723 - t.l.v. Peter
  Hendrick Canters - en Heylke, zijn vrouw.
  Te lossen in zes jaar.
 • Bij de verdeling der goederen is deze obligatie gekomen in het lot van Paulus
  Canters - deling d.d. 6-10-1723.
 • Gedaagden verzoeken, ter voorkoming van onnodige kosten, dat de voorn. goe-
  deren aan hun mede-gedaagde ten deel gevallen, door de kinderen van Willem
  Loomans verkocht mogen worden.
 • Paulus Canters is nu "uytlandigh" en men weet niet "doot of levendigh".

R 146 01-02-1734
Aan het College,
Goort, Francis en Peeter - allen kinderen van wijlen Goort Loomans - g.g.m.
Heylke, dr. Peeter Franse.
En hun vier minderj. broeders m.n. Jan, Antoni, Joost en Wilhelmus.
Zij bezitten samen ?e deel in ?e deel van de "geregtigheyt" van de smaltiende
in een clamptiende, te Asten.
"Rijdende" met de tiende van Beresteyn.
Het andere 3/4e deel is geweest van wijlen Jan van Riet - wiens weduwe haar3/4e deel "der tiende en de geregtigheyt van de smalle tiende heeft vercogt
die wederom is vercogt aan de Heeren Peeter en Hendrick Danckers, die oock het
?e part int voors. vierde part met de geregtigheyt in de smalle tiende van de
supplianten heeft gecogt voor de somme van 525 en vervolgens ?e part vant geen
de 3/4e parten met de geregtigheyt van de smaltiende van de weduwe Jan van
Riet".
Zij verzoeken, omdat het "profitabelder" is, ook voor de onmondigen, en namens
deze, om hun deel te mogen verkopen.
Marge: Na "verhoor" van Antony Loomans "bloetoom" en momboir van de minderj.
kinderen - wordt "fiat" gegeven.
De opbrengsten moeten "belegd" worden.

R 94 fol. 25 01-02-1734

 • Goort Willem Loomans, molder, te Someren,
 • Francis en Peter Willem Loomans,
 • Antony Goort Lomans - als momboir van de vier onm. kinderen van Willem Goort
  Lomans m.n. Jan, Antony, Joost en Willem.
  Allen kinderen en erven van Willem Loomans - en Heylke Peter Fransen.
  Zij verkopen aan Peter Hendrick Danckers, valkenier, te Valkenswaard:
 • ?e deel in ?e deel van een clamptiende - de Witveltse - alsmede de gerech-
  tigdheid in de smaltiende, waarvan 3/4e deel in het ?e deel zijn geweest van
  wijlen Jan van Riet - en daarna van Jan Goort Lomans, Goort Canters en Goort
  van Bussel.
 • De gerechtigdheid van de smaltiende is "rijdende" met de tiende van Berestijn
  en het Groot Gasthuys van 's Bosch.
 • Op 4-1-1701 is het verkregen van Antony Vrenghs - bij tpt.
  Belast met: 3 cop rogge/jr. aan de Kempenaar.
  Koopsom: ? 525,-.
Verwijzing

http://www.looijmans.eu/individual.php?pid=I141&ged=Familie%20Loomans%20Bergen%20op%20Zoom&show_changes=yes

Death

Begraafinschrijving Willem Loomans, 28-08-1729
Overledene:

Willem Loomans
Plaats inschrijving:
Asten
Overlijdensdatum:
28-08-1729
Folio:
7v
Toegangsnummer:
10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer:
60.7

fancy-imagebar
Johannes Franciscus Janssens + Christina Smulders Johanna Maria Looijmans (1878–1957) Jacoba Kox (1853–) Fransiskus (Franssis) Maas + Geertrudus (Geertrui) Menten Christina Janssens (1898–1973) Joannes van de Wal (1790–1876) Johanna Maria van Gaal (1778–1859) Daendel Antonis (Hompes) Loomans + Elsiabetha Bruijstens Hendrica Dillen (1834–1923) Petrus Franciscus Poelmans + Maria Petronella de Laat Maria Bekelaar (1824–) Francis Franciscus van Lierop + Petronella Johannes Verspeek (Speek) Wilhelmus Antonius Looijmans (1934–1994) Johannes Cornelis Toonders (1894–1966) Johannes Looijmans (1875–1918) Leonardus de Kort + Johanna Maria Mols Wilhelmus Rooijers (1751–1798) Jan Snijders (1829–1876) Drica Lomans (1843–1843) Lambertus Habraken (1811–1880) Goort Peeter Loomans + Magriet Jan Baltus Geertrudus (Geertrui) Menten (1817–1884) Maria Antonet Poelmans (1908–2003) Hendricus Smulders + Catharina van Ham Hubertus Cornelis Poelmans (1912–1983) Anna Maria Teunisse (1806–1866) Daniel Lomans + Johanna Engelen Johannes Weert + Francisca Damen Gerardus Jacobus Veraa (1919–1994) Johanna Bouwmans (1781–1868) Theodorus Looijmans (1890–1962) Gerardus Broers (1802–1843) Maria Hendrica Braken (1879–1960) Johannes Looijmans Lomans (1853–1906) Johanna van Wetten (1814–1890) Jan Looijmans (1921–1995) Jan Bekelaar (1769–) Wilhelmus Rooijers + Geertruy Ketelaars Godefridus van Oers + Antonia Zegers Antonij Habraken + Maria Habraken Franciscus Johannes Gerardus Looijmans (1931–2021) Jan Baptist Saas + Maria Elisabeth Maas Peter van der Kruis + Anna Maria van den Groenendaal Jacoba Gerardina Bekelaar (1902–1965) Peter van Agt (1813–1879) Johannes Bouwmans (1883–1956) Gerardus Braken (1843–1899) Johannes van Otterdijk (1877–1959) Adriana Scheepers (1884–) Petronella Lomans (1872–1957) Josephina Looijmans (Looymans) (1897–1993) Maria Hendrica Braken (1879–1960) Martina Maria Michels (–1919)